هواپيمايي تک ستاره، به مديريت اميد جليل زاده از سال 1388 در تبريز در زمينه چارتر پروازهاي خارجي و داخلي، فروش بليت هاي داخلي و خارجي، اخذ ويزا، رزرواسيون هتل هاي ايران و سراسر جهان و برگزاري تورهاي گردشگري فعاليت مي نمايد.
هم اکنون با افتتاح شعبه وليعصر با نام دنياي تک ستاره تبريز تلاش ما بر اين است با برگزاري تورهاي گردشگري خارجي و داخلي و ارائه کليه خدمات مسافرتي و گردشگري مسافران را با فرهنگ و تمدن کشورهاي مختلف آشنا سازيم و با ارائه خدمات به مسافرين، اين فرصت را براي همگان فراهم سازيم تا هم از سفر لذت برده و هم به تجربيات خود بيفزايند.