ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (041) 33272727 تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز ـ وليعصر ـ خيابان کريمخان ـ نبش اوحدي هواپيمايي دنياي تک ستاره ـ پلاک1 مراجعه نمایید.